İMÜDEV


İstanbul Medeniyet Üniversitesinin eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla; Üniversite’nin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve organlarının yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek ile vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur…


Vizyonumuz

Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barışına katkıda bulunan insani değerleri esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Misyonumuz

Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir vakıf olmak.

Haber/Duyuru/Etkinlik

Bağışçılarımıza Köprü Olmaya Devam Ediyoruz

Vakfımız, 2021-2021 Eğitim Öğretim Döneminde vakıf faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz öğrencilerine katkı sunmak için aylık 400 TL 8 ay süre ile eğitim desteği ve yıllık 600TL yemek bursu desteği planlanmıştır.  Daha …

Burs Başvurusu Hakkında

I-BURS ALMA ŞARTLARI: Vakıf Senedimizin Vakfın faaliyetleri başlıklı 5. Maddesi (f) bendinde belirtilen “İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline yurt içi ve yurt dışı burslar vermek” hükme istinaden …