Burs Başvurusu Hakkında

I-BURS ALMA ŞARTLARI: Vakıf Senedimizin Vakfın faaliyetleri başlıklı 5. Maddesi (f) bendinde belirtilen “İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline yurt içi ve yurt dışı burslar vermek” hükme istinaden …