Barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.