News

Bağışçılarımıza Köprü Olmaya Devam Ediyoruz

Vakfımız, 2021-2021 Eğitim Öğretim Döneminde vakıf faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz öğrencilerine katkı sunmak için aylık 400 TL 8 ay süre ile eğitim desteği ve yıllık 600TL yemek bursu desteği planlanmıştır.  Daha …

Burs Başvurusu Hakkında

I-BURS ALMA ŞARTLARI: Vakıf Senedimizin Vakfın faaliyetleri başlıklı 5. Maddesi (f) bendinde belirtilen “İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline yurt içi ve yurt dışı burslar vermek” hükme istinaden …