İMÜDEV


İstanbul Medeniyet Üniversitesinin eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla; Üniversite’nin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve organlarının yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek ile vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur…


Vizyonumuz

Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barışına katkıda bulunan insani değerleri esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Misyonumuz

Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir vakıf olmak.

Haber/Duyuru/Etkinlik

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Başvuruları Hakkında

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Başvurusu için aşağıdaki linkten form doldurularak başvuru yapılabilecektir.   Burs Başvuruları 10.11.2023 tarihi (17:00) mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular değerlendirilip, olumlu sonuçlanan öğrencilere e-mail yoluyla dönüş …

Burs Başvuruları Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı yeni dönem burs başvuruları sonuçlanmış olup burs bedelleri, hak eden öğrencilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. İlgililere saygı ile duyurulur. İMÜDEV