İMÜDEV Öğrenci Burs Başvurusu İçin Tıklayınız!

  • Öğrenci Burs Başvuru Dosyası  (İndir)
  • Yemek Bursu Başvuru Formu Dosyası  (İndir)

I-BURS ALMA ŞARTLARI:

Vakıf Senedimizin Vakfın faaliyetleri başlıklı 5. Maddesi (f) bendinde belirtilen “İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline yurt içi ve yurt dışı burslar vermek” hükme istinaden aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler müracaatta bulunabilirler.

a)      İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencisi olmak.

b)      Başkaca kurumlardan eğitim yardımı alıyor olmamak (Kredi Yurtlar Kurumundan alınan Kredi hariç),

c)      Yabancı Uyruklu Öğrenci statüsünde olanlardan Göç İdaresi Başkanlığından ikamet izin belgesi bulunmak.

II-BAŞVURULAR:

a)      Her öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.imudev.org üzerinden yukarıda sunulan başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

b)      Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemizde yer alan https://imudev.org/category/haberler/duyuru/ alanında yapılmaktadır.

c)      Başvurular bir sıralama tablosu aracılığıyla değerlendirildikten sonra bursiyer adayları ile Burs Komitesi üyeleri yüz yüze mülakat gerçekleştirir. Görüşme sonucuna bağlı olarak Burs Komitesi’nin burs başvurusunu reddetme hakkı saklıdır. Reddedilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.

d)      Burslar 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktar burs olarak ödenir.

e)      Burs miktarı ve bursiyer öğrenci sayısı. Vakıf bütçesine ve bursiyerlere verilecek puanlama sistemine göre her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

f)       Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.

III-BURS İPTALİ NEDENLERİ:

a) Üniversite ile herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerin,

b) Başka bir Kurumdan burs almaya başlayanların, (Kredi Yurtlar Kurumundan alınan Kredi hariç),

c) Üniversite mevzuatına göre Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine neden olacak eylem ve söylemlerde bulunanların,

d) Burs Başvuru formuna gerçeğe aykırı beyanda bulunanların,

bursları kesilecektir.