İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Kuruldu

18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmî Gazete’de ilan olunan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı’nın ilk mütevelli heyet toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın başkanlığında yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman,   İstanbul Medeniyet Üniversitesinin eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla; Üniversite’nin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve organlarının yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek ile vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek amacıyla  kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı’nın kadim medeniyetimizin parlak istikbali için güçlü nesiller yetişmesine vesile olmasını diledi.

Vakfın ilk mütevelli heyet toplantısında Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına karar verildi:

Prof. Dr. Ahmet Cihan (Başkan)

Prof. Dr. Fahri Ovalı (Başkan Yardımcısı)

İbrahim Ekşi (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan (Genel Sekreter)

Salih Döğücü (Muhasip)