Eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri kurar.