Olağan Genel Kurul Toplantısı – 23 Ağustos 2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2019 – Cuma günü saat 18:30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere Kuzguncuk Mh. Paşa Limanı Cd. Nacak Sk. No:6. 34674. Fethi Paşa Korusu. İSTANBUL, adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ağustos 2019 – Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM
Açılış, yoklama,
Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,
Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli İşletme Defterleri ile
2017 ve 2018 yılları gelir tablolarının görüşülmesi ve ibrası,
Denetim Kurulu’nun 2017 ve 2018 yılları denetim raporlarının görüşülmesi ve ibrası
Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
Dilek ve temenniler.