PROF. DR. AHMET CİHAN

Başkan

İstanbul, Dicle ve Nevşehir Üniversitelerinde görev yapmış olan Prof. Dr. Ahmet Cihan, 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, Ahmet Cevdet Paşa’nın Aile Mektupları, Gelenek İle Modernite Arasında Kırgızistan, Farklı Yüzler ve Renkler Kenti Diyarbakır ve Mağdurun Hikayesi isimli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Cihan 10 Aralık 2014 tarihinden itibaren Üniversitemizde İdari ve Mali İşler, Yapı İşleri Teknik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilimsel Araştırma Birimi (BAP)’nden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. FAHRİ OVALI

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Fahri Ovalı 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Darüşşafaka Lisesi’nin ardından 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mecburi hizmetini takiben 1987-1991 yılları arasında aynı fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1993-2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın doğum kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalıştı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Minneapolis çocuk hastanesinde görev yaptı. Bu dönemde Türkiye’de neonatoloji alanında birçok ilke imza attı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2003-2005 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı olarak görev aldı. 2005 yılında İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’ne önce klinik şefi, daha sonra da eğitim sorumlusu olarak atandı. Bu dönemde birçok pediatri ve neonatoloji yan dal uzmanı yetiştirdi. 2015 yılında ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne göreve başladı.

Neonatoloji uzmanı olan Prof. Dr. Fahri Ovalı’nın alanıyla ilgili yapmış olduğu 200’den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayını, editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı, neonatoloji ile ilgili 10 adet referans kitabı bulunmakta olup birçok ulusal ve uluslararası kongrenin düzenleme ve bilimsel kurulunda bulunmuş, çeşitli dergilerin hakem kurulunda yer almıştır.

Prof. Ovalı halen Türk Neonatoloji Derneği genel sekreterliği ile Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Prof. Ovalı evli ve 2 çocuk babasıdır.

İBRAHİM EKŞİ

Başkan Yardımcısı

1960 Yılında Rize’nin İkizdere ilçesi’nde Dünya’ya gelen İbrahim Ekşi, okul ve iş hayatını birlikte yürüttü. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ekşi, evli ve 4 çocuk babasıdır. 1958 yılında babası Hakkı Ekşi tarafından kurulan inşaat firmasını büyüterek 1984 yılında ailece Hektaş A.Ş.’ni kurdular. Bu tarihten itibaren Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı olan İbrahim Ekşi 1999 yılında firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Ayrıca 2007 yılında ailece kurdukları ve 2010 yılında halka arz edilen İdealist Gyo A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Hektaş İnşaat; İnşaat, Gayrimenkul, Enerji ve Eğitim başta olmak üzere, birçok alanda Edirne’den Kars’a yüzlerce projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuştur. Hektaş A.Ş. 50.yılında ‘’İdeal bir İstanbul’da olması gereken herşeyi’’ içinde bulunduran İdealist Kent Projesi’ni gerçekleştirdi. Hektaş A.Ş. 2006 yılında yılın inşaat firması seçildi. Bu firmanın yaptığı İdealist Kent Projesi, 2007 yılında ‘’Yılın Konut Projesi Ödülü’nü’’ kazandı. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü İdealist Gyo A.Ş, 2011 yılında uluslararası BID ( Business Initiative Directions ) kuruluşunun International Gold Star For Quality Award ödülüne layık görüldü.

İbrahim Ekşi ülkesine ve doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek gayesi ile birçok STK ’da görev aldı. Bunların başında; Türk şirketlerinin küresel pazara entegrasyonu için çalışmalarını etkin bir kamu-özel sektör işbirliği ile sürdüren DEİK ( Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu )’e bağlı Körfez İş Konseyleri’nde başkan ve başkan yardımcılıkları gibi görevler aldı. Körfez ülkeleri ve ülkemiz arasında işbirliğinin geliştirilmesi ile birlikte iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gayesi ile iş adamları, devlet görevlileri ve finans çevreleri ile sürekli toplantılar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde ve 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile, Başbakan yardımcılarımız ve Bakanlarımızın ülkemiz adına Körfez ülkelerine yaptıkları iş forumları ve gezilerde TÜRKUVEYT İş Konseyi Başkanı olarak aktif görevler aldı. Başarılı çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sevindirici sonuçlar doğurmuş ve bu ülkeler ile ticaret hacmimizde 4-5 kat artış sağlanmıştır.

İbrahim Ekşi, Sevgili Peygamberimizin “insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisi şerifini kendi hayatında düstur edinmiş ve bu gayesini gerçekleştirmek için çeşitli STK’da görev almıştır.

PROF. DR. M. LÜTFİ ARSLAN

Genel Sekreter

1972 yılında Vezirköprü’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Merzifon’da tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’de Human Resources Management and Development dalından yüksek lisans ve İktisat Tarihi kürsüsünden doktora derecesi aldı. 2000-2002 yılları arasında ABD’de bulundu ve Georgetown Üniversitesi Communication, Culture and Technoloy bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde medya ve insan kaynakları alanında 15 sene kadar çalıştıktan sonra 2011 senesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Kürsüsü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 senesinde İşletme Bölüm Başkanı oldu. 2014 senesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne vekâleten atanan Arslan halen bu görevi ile birlikte Sivil Havacılık Yüksek Okul Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği görevlerini de vekâleten yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletme yönetimi, itibar, müzakere ve mülakat konularında yayınlanmış eserleri bulunan Arslan işletme tarihi ve yönetim düşüncesi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Öğrencilik yıllarından bu yana özellikle gençlere yönelik sivil toplum çalışmalarında bulunan Arslan 2006 yılında yayın hayatına başlayan GENÇ Dergisi’nin kuruculuğunu yapmış, akademisyenliğe geçişine kadar beş sene bu derginin genel yayın yönetmenliğini yürütmüştür. Yine, 2008 senesinde kurulan Uluslararası GENÇ Derneği’nin kurucu başkanı olmuş, bu dernek çatısı altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve yerel yönetimlerle gençlerin hareketliliği, kariyer hedefleri, dezavantajlı gruplar ve sosyal medyaya ilişkin birçok projenin oluşturulması ve yürütülmesinde görev almıştır.

2015 yılında kurulan Uluslararası Bilişim ve İş Zekâsı Derneği’nin de kurucu üyesi olan Arslan halen genç akademisyenlerin niteliklerinin artırılması amaçlı faaliyet ve çalışmalarda bulunan İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nın (İBAV) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum etkinliklerine devam etmektedir.

Arslan’ın, bilimsel çalışmaları dışında gençlere yönelik yayınlanmış, ikisi Mehmet Köprülü müstearıyla yedi adet kitabı bulunmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Arslan evli ve üç çocuk babasıdır.

SALİH DÖĞÜCÜ

Muhasip